Bergtungafilé

Bergtungafile

Färsk Bergtungafilé
Microstomus kitt

Dagens pris (kr/kg)
379kr/kg
Gothia Seafood